อุโมงค์ลม

โมโต กุซซี่มีอุโมงค์ลมแห่งเดียวของโลกสำหรับทำการทดสอบอากาศพลศาสตร์ หรือ แอโรไดนามิกส์ (Aerodynamics) ของรถจักรยานยนต์ อุโมงค์ลมนี้จะช่วยให้สามารถทำการทดสอบสิ่งที่รถสามารถทำได้ในแง่เครื่องกลเมื่อวิ่งที่ความเร็วสูงสุด อุโมงค์ลมใช้เพื่อดูการติดตั้งแฟรริ่งที่รถเป็นหลักเพื่อลดการต้านลม และเห็นผลได้ชัดเจนทันทีเมื่อสามารถทำความเร็วเพิ่มขึ้นได้อย่างมากระหว่างทำการทดสอบแข่งขัน ในระหว่างที่ทำการทดสอบรถในอุโมงค์ ผู้ขับขี่ยังสามารถทดลองท่าต่าง ๆ ที่ต้องใช้ระหว่างลงแข่งเพื่อเป็นการหาท่าขี่รถที่เหมาะกับความเร็วแต่ละช่วง

 

เมื่อทดสอบในอุโมงค์ลมเสร็จแล้ว รถจะสามารถเคลื่อนที่ผ่านอากาศได้ดีและนักบิดจะรู้ว่าต้องขี่ท่าไหนเพื่อให้สามารถทำความเร็วได้สูงสุดในระหว่างการแข่งขัน