ข้อมูลสำหรับรถคุณ

รถจักรยานยนต์โมโต กุซซี่เป็นสิ่งแสดงความหลงใหลที่ผู้ขับขี่รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ขับขี่และบอกต่อไปยังเพื่อน ๆ รถโมโต กุซซี่แต่ละคันถูกผลิตมาด้วยความใส่ใจและด้วยสิ่งที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นวัสดุ เทคโนโลยี หรือการตกแต่งขั้นสุดท้าย

 

ในฐานะเจ้าของรถโมโต กุซซี่ คุณได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์และครอบครัวเดียวกันกับผู้ชื่นชอบคนอื่นๆ ในฐานะเจ้าของรถ คุณสามารถเข้าไปดูข้อมูลสำหรับรถจักรยานยนต์ (Bike archive) ได้ ข้อมูลทันสมัยเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับการซ่อมแซม รักษา และขั้นตอนต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดูแลรักษารถของคุณให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน คุณสามารถใช้บริการนี้ผ่านทางระบบข้อมูลโดยมีค่าใช้จ่าย 52 ยูโร (บวกค่าขนส่งหรือบริการเก็บเงินปลายทาง) บริการนี้รวมไปถึง:

 

- การออกหนังสือรับรองที่มา (Certificate of origin) ที่ระบุหมายเลขเครื่องยนต์และตัวถัง.

 

- การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวการพัฒนารถจักรยานยนต์ โดยคุณต้องส่งคำร้องลงรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษร ข้อมูลและเอกสารจะเกี่ยวกับข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค ภาพถ่ายและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประวัติของรถจักรยานยนต์ของคุณ