Vindtunnel

Moto Guzzi har världens enda vindtunnel för testning av motorcyklarens aerodynamik. Vindtunneln möjliggör provning vid högsta hastighet som mekaniskt uppnås av cyklarna själva. Vindtunneln används i första hand för att definiera fästningar som är monterade på racermaskiner för att minska vindmotståndet, och resultaten uppträder omedelbart i de signifikanta vinsthastigheterna som registreras under efterföljande spårtestning. Under cykeltestning i tunneln experimenterar föraren också med de ställningar han kommer att anta under en tävling, för att definiera den idealiska positionen med olika hastigheter.

 

När vindtunnelprovningen är klar är cykeln optimerad aerodynamiskt och föraren vet exakt vilka positioner som ska antas på själva cykeln för att uppnå de högsta hastigheterna som är möjliga under loppet.