ΑΡΧΕΙΟ

Μια μοτοσυκλέτα "συλλογής" , πέρα από τη δεδομένη οικονομική αξία, αποτελεί για τον κάτοχό της και ένα αντικείμενο πόθου που θέλει να επιδεικνύει με περηφάνεια στους φίλους του και να χρησιμοποιεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

 

Η Moto Guzzi προσφέρει στους εραστές αυτής της κατηγορίας οχημάτων τη δυνατότητα να λάβουν μέσω του Ιστορικού Αρχείου πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την αποκάτασταση, τη συντήρηση κα τη διαδικασία υιοθέτησης εγκεκριμένων πιστοποιήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο από εποπτεύοντες οργανισμούς. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το αρχείο είναι οι ακόλουθες: 

 

- Εκχώρηση πιστοποιητικού γνησιότητας: με την καταχώρηση του αριθμού πλαισίου και κινητήρα του οχήματος είναι δυνατή η απόκτηση αυτού του πιστοποιητικού, εφ`όσον το πλαίσιο αντιστοιχεί σε πραγματικό όχημα.

 

- Εκχώρηση εγγράφων σχετικών με τις Ιστορικές Μοτοσυκλέτες: παρέχονται, κατόπιν ρητώς γραπτού αιτήματος, πληροφορίες και υλικά όπως πίνακες τεχνικών χαρακτηριστικών, φωτογραφίες και έγγραφα για οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος.

 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την υπηρεσία