Legal disclaimer

Firma Piaggio & C. S.p.A. (Nositelj postupka obrade, privremeno vršitelj dužnosti Upravitelja Kadrovske službe i informatike) Vas obavještava da su Vaši osobni podaci, kao i sve druge navedene informacije, kao što su adresa stanovanja, profesija, interesi itd., prikupljeni, registrirani, raspoređeni, memorirani i upotrebljeni u korisne svrhe u smislu pružanja usluga firme Piaggio & C. S.p.A. i u cilju ispunjenja njenih zakonskih obaveza. U tom smislu Vaši podaci ulaze u finalnu obradu u komercijalne, promotivne i marketinške svrhe i mogu biti ustupljeni drugim tvrtkama u grupaciji i/ili specijaliziranim firmama (pod pretpostavkom da iste prihvaćaju sve kriterije sigurnosti i zaštite podataka u skladu s važećim propisima) za istu svrhu i za metode obrade, među kojima je i ispitivanje stupnja zadovoljstva kupaca uslugama i proizvodima Piaggio Group u cilju boljeg zadovoljavanja potreba korisnika svake pojedine usluge i proizvoda, te slanja informativnog materijala, bilo tehničkog ili komercijalno-promotivnog karaktera, o proizvodima i uslugama Piaggio Group, od strane naše firme i/ili drugih tvrtki Piaggio Group, i/ili od strane njenih sestrinskih tvrtki i/ili koncesionara i/ili distributera Piaggio grupacije. Preciziramo da osjetljivi osobni podaci ni u kom slučaju ne podliježu obradi. Davanje takvih podataka nije obavezno. Eventualno nedavanje takvih podataka onemogućava korištenje gore spomenutih usluga, odosno njihovo pravilno izvršavanje i propisno ispunjavanje zakonskih propisa. Podaci mogu biti stavljeni na uvid odgovornim osobama i/ili službenicima zaduženima za obradu podataka koje je naša tvrtka imenovala u okviru ustanova predviđenih za pružanje ponuđenih usluga i izvršavanje zakonskih obaveza. Obrada podataka se vrši i putem informatičkih sredstava, uz dužno poštivanje mjera opreza u pogledu sigurnosti i zaštite podataka u skladu s važećim propisima; podaci se čuvaju u našoj tvrtki sa sjedištm u Pontaderi (PI), V.le Rinaldo Piaggio 25 kod opunomoćenih odgovornih osoba kroz period predviđen građanskim i poreznim propisima; ažurirani popis zaduženih odgovornih osoba zainteresirana osoba može dobiti na uvid slanjem pismenog upita na adresu Piaggio & C. S.p.A., Relazioni Industriali, V.le Rinaldo Piaggio 25, 56025 Pontedera (PI). Odgovorne za obradu vanjskih podataka, vezano za Internet, su tvrtke: Atos Origin Italia S.p.A., Via Carlo Viola 76, 11026 Pont St. Martin (AO) i Netscalibur Italia S.p.A., Via Caldera 21, 20153 Milano (MI); vezano za Call Center (pozivni centar) tvrtka: In Action Srl, Viale Alfa Romeo, Centro direzionale Alfa Romeo 2° piano blocco A, Arese (MI). Napominjemo na kraju da Čl. 7 D. 196/2003 daje zainteresiranom mogućnost korištenja određenih prava, između ostalog i pravo na dobijanje potvrde o postojanju ili ne vlastitih osobnih podataka i kada još nisu registrirani, priopćenje istih u razumljivom obliku, obavijest o porijeklu istih, o svrsi i načinu njihove obrade, kao i o logici primijenjenoj u slučaju obrade elektronskim putem. Nadalje, zainteresirani može ishoditi ažuriranje, izmjene i dopune, odnosno, ako želi, objedinjavanje podataka, njihovo brisanje, pretvaranje u anonimnu formu ili blokadu podataka obrađenih suprotno zakonskim propisima. Zainteresirani se također može i suprotstaviti, u cijelosti ili djelomično, zbog opravdanih razloga, obradi njegovih osobnih podataka ukoliko se isto odnosi na sakupljanje podataka, odnosno njihovo priopćavanje u komercijalne svrhe, na slanje reklamnog materijala ili na direktnu prodaju. Zainteresirana osoba se za korištenje pripadajućih prava može obratiti na adresu Piaggio & C. S.p.A. Viale Rinaldo Piaggio n. 25, Pontedera (PI).