Εξάτμιση 2 σε1 ψηλή

Εξάτμιση 2 σε 1 για Εuro 4 οχήματα σε κλασσικό ύφος και στυλ. Με τα φτερά αλουμινίου απαραίτητος ο κωδικός βάσης 2S000899, με τα πλαστικά ο κωδικός βάσης 2S000898.

ΚΩΔΙΚΟΣ
2S000897