VASTUUVAPAUSLAUSEKE

 

1. TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ - TIETOA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ ITALIAN TIETOSUOJALAIN ASETUKSEN 196/2003 ARTIKLAN 13 MUKAISESTI

Tämän Tietosuojakäytännön on laatinut Piaggio & C. S.p.a. myös yhteistyökumppaniensa puolesta (”Piaggio Group” tai ”Yhtiö”) Siinä kuvaillaan niiden henkilötietojen käsittelykäytäntöjä, jotka on saatu tai kerätty rekisteröityneiltä tai rekisteröitymättömiltä käyttäjiltä (”Käyttäjä” tai ”Käyttäjät”), jotka ovat käyttäneet verkkosivustoa www.it.piaggio.com ja siihen liittyviä minisivustoja ja/tai Piaggion domaineja (”Verkkosivusto”). Tämän Tietosuojakäytännön tarkoituksena on informoida Käyttäjiä siitä, mitä henkilötietoja heistä kerätään, miten ja mihin tarkoitukseen niitä käytetään, mitkä kolmannet osapuolet niihin pääsevät käsiksi ja miten Käyttäjä voi päästä tietoihin käsiksi, päivittää, korjata tai poistaa niitä.

Tunnistetietoja, jotka Käyttäjä on antanut rekisteröityessään Verkkosivustolle ja/tai osallistuessaan mainostettuihin palveluihin, aloitteisiin tai kampanjoihin ja/tai jotka on luotu automaattisesti hänen selailtuaan Verkkosivustoa, käsittelee Piaggio Group. Käsittelyyn saattaa kuulua tietojen välittäminen kolmansille osapuolille Italian tietosuojalain asetuksen 196/2003 (”Asetus”), Euroopan lainsäädännön ja muiden pätevien nykyisten säännösten mukaisesti. Tässä Tietosuojakäytännössä ”Henkilötiedot” tai ”Henkilökohtaiset tiedot” tarkoittavat niitä tietoja, joiden avulla voidaan yksiselitteisesti tunnistaa fyysinen käyttäjä. Myös tietoja, joita ei nykyisen lainsäädännön perusteella pidetä ”henkilötietoina” käsitellään Henkilötietoina, mikäli ne liittyvät tiukasti henkilötietoihin.

1.1 Rekisterinpitäjät ja henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä on taho, joka on vastuussa (myös yhdessä) tiedonkäsittelyn tarkoituksia ja tapoja sekä siihen käytettyjä välineitä koskevista päätöksistä. Näihin kuuluvat myös turvallisuusasiat. Henkilötietojen käsittelijä on taho, jonka Rekisterinpitäjä on nimittänyt käsittelemään Henkilötietoja puolestaan.

Rekisterinpitäjiä ovat:
a) henkilö, jonka Yhtiön hallitus on nimittänyt vastuulliseksi ja jonka toimisto sijaitsee Pontederassa (PI) osoitteessa Via Rinaldo Piaggio 25
b) Piaggio Groupiin kuuluvat yhtiöt, jotka käyttävät Käyttäjien Henkilötietoja tarjoamiinsa palveluihin.

Kohdassa (b), yllä mainitut kolmannet osapuolet saavat ja käsittelevät Käyttäjien Henkilötietoja Rekisterinpitäjien ominaisuudessa pätevien yksityisyyslakien mukaisesti ja tässä tietosuojakäytännössä mainittuihin tarkoituksiin.

Piaggion Henkilötietojen käsittelijä, joka on nimitetty Asetuksen 196/2003 artiklan 29 mukaisesti ja johon Käyttäjät voivat ottaa yhteyttä milloin tahansa Asetuksen 196/2003 artiklan 7 mukaisesti, on Laki- ja yritysosaston nykyinen johtaja. Pyynnöt voi lähettää kirjeitse osoitteeseen Piaggio & C. S.p.a., Ufficio Legale e Societario, Viale Rinaldo Piaggio n. 25, 56025 Pontedera (PI), Italy tai sähköpostitse osoitteeseen privacy@piaggio.com.

Täydellisen listan kaikista Henkilötietojen käsittelijöistä saa lähettämällä pyynnön kirjeitse osoitteeseen Piaggio & C. S.p.a., Legale e Societario, Viale Rinaldo Piaggio n. 25, 56025 Pontedera (PI), Italy tai sähköpostitse osoitteeseen privacy@piaggio.com.

1.2 Tietojen käsittelyn tarkoitus ja henkilötietojen antaminen


Kun Käyttäjä selailee Verkkosivustoa, kerätään automaattisesti seuraavat tiedot: sen verkkosivuston URL, jolta Käyttäjä siirtyy Verkkosivustolle ja/tai sen verkkosivuston URL, jolle Käyttäjä siirtyy Verkkosivustolta; Käyttäjän tietokoneen IP-osoite; Käyttäjän käyttämän käyttöjärjestelmän ja selaimen tyyppi ja mobiililaitteiden kohdalla laitteen tunniste, käytetty käyttöjärjestelmä ja laitteen ISP-nimi. (”Selailutiedot”) Näiden tietojen lähettäminen Verkkosivustolle on tarpeen Verkkosivuston toimivuuden ja tyypillisten internet protokollien kannalta. Tietoja käytetään vain Verkkosivuston käyttöön liittyvien nimettömien tilastotietojen hankkimista varten ja Verkkosivuston toimivuuden varmistamiseen ja ne poistetaan heti käsittelyn jälkeen. Selailutietoja voidaan käyttää myös vastuullisen löytämiseksi rikostapauksissa, joissa Verkkosivusto on ollut osallisena: tästä mahdollisuudesta huolimatta, tietoja säilytetään pätevien lakien mukainen aika ja vain se aika, joka on tarpeen siihen, että Käyttäjälle toimitetaan haluttu palvelu ja varmistetaan tietojen välitys.

Käyttäjän antaman suostumuksen mukaisesti Verkkosivusto voi myös kerätä ja käsitellä hetkellisiä maantieteellisiä sijaintitietoja (”Maantieteelliset sijaintitiedot”) voidakseen toimittaa Käyttäjälle haluttu palvelu ja parantaakseen palveluita.

Piaggio Group myös kerää ja käsittelee Henkilötietoja, jotka Käyttäjä on vapaaehtoisesti antanut vuorovaikutuksessa Verkkosivuston toimintojen kanssa. Näitä toimintoja voivat olla mm. Verkkosivustolle rekisteröityminen ja/tai Piaggio-brändin yhteisöön rekisteröityminen ja/tai Käyttäjän osallistuminen Verkkosivuston kautta tarjouksiin tai muihin tempauksiin, kuten arvontoihin. Erityisesti Piaggio käsittelee tietoja:

a) haluttujen palveluiden tarjoamista varten, palvelujen laadun tarkkailua varten ja kaikkien kirjanpitoa ja verotusta koskevien laillisten vaatimusten täyttämistä varten;

b) vain nimenomaisen luvan saatuaan kaupallisiin tarkoituksiin, online- ja offline-tarjouksiin ja markkinointiin sekä markkinointitutkimuksiin ja tilastollisiin tutkimuksiin, kuten asiakkaiden tyytyväisyyden tarkkailuun Piaggion ja/tai muiden Piaggio Groupin yritysten tuotteiden ja palveluiden osalta tai Piaggion ja/tai muiden Piaggio Groupiin kuuluvien yritysten ja/tai Piaggio Groupin jälleenmyyjien ja/tai jakelijoiden tuotteita ja palveluita koskevien teknisten tai kaupallisten tietojen lähettämiseen. Tiedot voidaan välittää Piaggio Groupin muille yrityksille ja/tai erikoistuneille yrityksille (sillä ehdolla, että heidän tietoturva- ja tietosuojakäytännöt vastaavat nykyistä lainsäädäntöä) sitä tarkoitusta varten, jota varten tiedot kerättiin.

Suostumuksen antaminen Henkilötietojen käsittelyyn kohdassa a) mainittuihin tarkoituksiin on vapaaehtoista, mutta tarpeellista, jotta Käyttäjä pääsee käsiksi Piaggion Verkkosivustollaan tarjoamiin palveluihin ja tarjouksiin; jos Käyttäjä ei suostu antamaan tarvittavia tietoja, Piaggio ei voi toimittaa haluttua palvelua.

Suostumuksen antaminen Henkilötietojen käsittelyyn kohdassa b) mainittuihin tarkoituksiin on valinnaista ja suostumuksen antamatta jättäminen ei estä pääsyä tarjottuihin palveluihin ja tarjouksiin.

1.3. Henkilötietojen jakaminen


Sanotun rajoittamatta Henkilötietoja voidaan lähettää pätevien lakien ja määräysten määrittämien velvollisuuksien täyttämistä varten, esimerkiksi lakitoimien yhteydessä, tuomioistuinten tai muiden pätevien auktoriteettien pyytäessä tai muiden laillisten velvoitteiden ollessa kyseessä, Verkkosivuston ja Piaggion oikeuksien ja intressien puolustamiseksi:

(i) osapuolille, jotka toimivat sisäisinä Henkilötietojen käsittelijöinä tai jotka toimivat Rekisterinpitäjän organisaation ulkoisina Henkilötietojen käsittelijöinä tai henkilöille, jotka ovat vastuussa tietojen käsittelystä. Erityisesti tietoja voidaan antaa niiden yhtiön yksiköiden työntekijöille tai yhteistyötä tekeville tahoille, jotka ovat tekemisissä Piaggion aika-ajoin tarjoamien palveluiden kanssa ja henkilöille niissä yhtiöissä, jotka on nimitetty Henkilötietojen käsittelijöiksi, joiden tarkoituksena on markkinointitoimien suorittaminen Rekisterinpitäjän puolesta.

(ii) elimille, auktoriteeteille, julkisille instituutioille, pankeille, luottoinstituutioille, ammattilaisille ja/tai itsenäisille yhteistyökumppaneille, mukaan luettuna organisaatioksi järjestäytyneet yhteistyökumppanit, jotka avustavat Piaggiota lakiin, verotukseen, sosiaaliturvaan, kirjanpitoon ja/tai organisointiin liittyvissä asioissa, kauppakumppaneille (mikäli viimeksi mainitun tietosuojakäytännöt ovat nykyisten määräysten mukaisia).

Henkilötietoja voidaan antaa myös kolmansille osapuolille fuusioiden, hankintojen tai Piaggion yrityksen tai yrityksen osien myynnin yhteydessä. Näille kolmansille osapuolille annetaan vain ne tiedot, joita he tarvitsevat toimintojensa suorittamiseen. Kolmannet osapuolet käyttävät saatuja tietoja yllämainittuihin käsittelytarkoituksiin ja pitävät ne luottamuksellisina ja turvassa sekä kunnioittavat yksityisyyslakeja ja Piaggiolta saatuja ohjeita.

Käyttäjien Henkilötietoja saavat kolmannet osapuolet on rekisteröity Euroopan Unioniin ja käsittelevät Henkilötietoja pätevien säännösten mukaisesti ja tässä kuvailtuihin tarkoituksiin.

 

1.4 Tietojen lähettäminen EU:n ulkopuolisiin maihin

Käyttäjän Henkilötietoja voidaan lähettää ulkomaille nykyisten lakien ja määräysten mukaisesti maihin, joissa Yhtiöllä on toimintaa, mukaanluettuna Euroopan Unionin ulkopuolisiin maihin, jotka takaavat riittävän turvallisuustason.

1.5 Tietojen käsittelytapa


Tiedot käsitellään lain vaatimusten mukaisesti varmistaen Italian ja Euroopan lakien, sopimussäännösten ja muiden määräysten mukaisuuden. Tiedot käsitellään tulostetussa ja elektronisessa muodossa tavoin, jotka liittyvät tiukasti yllä kerrottuihin käsittelytarkoituksiin ja jokaisessa tapauksessa tavalla, joka takaa tietoturvallisuuden ja luottamuksellisuuden, Asetuksen artiklan 31 määräysten ja Teknisten Säännösten (liite B) mukaisesti. Tietoja säilytetään se aika, joka on tarpeen tietojen keräämisen syyn vaatimien toimien suorittamiseen ja joka tapauksessa lakisääteinen ja verotussäännösten mukainen aika.

1.6 Alaikäisten tiedot

Piaggio ei salli alle 16-vuotiaiden alaikäisten henkilötietojen antamista.
Piaggio käsittelee alle 16-vuotiaiden henkilötiedot vain vanhemman tai huoltajan luvalla.

1.7 Käyttäjien oikeudet

Italian tietosuojalain asetuksen 196/2003 artikla 7 antaa Käyttäjille tiettyjä oikeuksia. Käyttäjällä on erityisesti oikeus saada varmistus siitä, että heistä on Henkilötietoja, vaikka niitä ei olisi vielä rekisteröity ja kyseiset tiedot on saatava ymmärrettävässä muodossa. Käyttäjällä on myös oikeus kuulla tietojen alkuperä sekä niiden elektronisessa käsittelyssä käytetty menettelytapa ja käsittelyn tarkoitus. Käyttäjällä on myös oikeus tietoihin, jotka koskevat rekisterinpitäjää, henkilötietojen käsittelijää, sen valtion alueen ja osapuolien/kategorian edustajaa, johon tiedot mahdollisesti välitetään tai jotka saattavat tulla tietoisiksi tiedoista asemassaan valtion nimitettynä edustajana, sekä tietojen käsittelijöitä ja tietojen käsittelystä vastuussa olevia henkilöitä.

Käyttäjä voi vaatia (i) laittomasti käsiteltyjen tietojen poistamista, anonymisointia tai estämistä, mukaan luettuna tiedot, joiden säilyttäminen on tarpeetonta niiden keräämisen ja käsittelyn syyn kannalta: (ii) tietojen päivittämistä, korjausta tai lisäystä; (iii) todistuksen siitä, että edellä mainituista toimista on ilmoitettu osapuolille, joille tieto on välitetty, ellei vaatimus ole mahdoton tai siihen liity suojattavaan oikeuteen nähden huomattavan suurta vaivaa.

Käyttäjä voi vastustaa kokonaisuudessaan tai osiltaan:
a) pätevin perustein henkilökohtaisten tietojensa käsittelyä, vaikka kyseisten tietojen kerääminen olisi tietojen keräämisen syyn kannalta merkittävä;
b) henkilökohtaisten tietojensa käsittelyä mainosmateriaalien lähettämistä tai suoramarkkinointia tai markkinatutkimusta tai mainostusta varten.

1.8 Tietojen levittäminen

Käyttäjien henkilötietoja ei levitetä tai toimiteta muille kuin mainituille kolmansille osapuolille.
Kuitenkin jotkin Henkilökohtaiset tiedot, kuten Käyttäjän nimimerkki ja/tai kuva tai muut Käyttäjän profiilissaan ja/tai blogeissaan ja/tai yhteisöissä julkaisemat tiedot ovat sellaisia, että ne näkyvät ja leviävät muille käyttäjille, mikäli Käyttäjä vapaaehtoisesti osallistuu sellaisiin toimiin (blogit ja/tai yhteisöt).
Käyttäjän Henkilötietoja voidaan levittää myös erityisissä toimissa (esim. Online-arvonnoissa ja/tai kilpailuissa).

1.9 Pätevät lait


Näitä Yksityisyysehtoja hallitsee Italian laki ja erityisesti Italian tietosuojalain asetus, joka hallitsee henkilötietojen (myös muualla säilytettyjen) käsittelyä sellaisen henkilön tai tahon toimesta, jonka kotipaikka tai rekisteröity toimipiste on Italiassa tai joka käyttää Italiassa sijaitsevia välineitä. Asetus takaa, että henkilötietoja käsitellään ihmisoikeuksia, perusvapauksia ja arvokkuutta kunnioittaen erityisesti luottamuksellisuus, identiteettisuoja ja tietosuoja huomioiden.

1.10 Lisäykset ja päivitykset Tietosuojakäytäntöön

Piaggio voi tehdä lisäyksiä tai päivittää tämän Tietosuojakäytännön osittain tai kokonaan niiden lakien ja määräysten mukaisesti, jotka hallitsevat asiaa ja suojaavat oikeuksiasi. Tietosuojakäytännön muutoksista ja päivityksistä tiedotetaan käyttäjille verkkosivuston kotisivulla heti, kun ne otetaan käyttöön ja ne ovat sitovia, kun ne on julkaistu Verkkosivustolla tässä osiossa. Tämän vuoksi on tärkeää, että Käyttäjät vierailevat tässä osiossa säännöllisesti ja lukevat Tietosuojakäytännön uusimman ja päivitetyn version.


2. EVÄSTEKÄYTÄNTÖ

Tietoa evästeiden käytöstä

Ilmoitamme täten, että Piaggio käyttää ”evästeitä” (”cookies”) tehdäkseen selailukokemuksesta paremman kaikille Verkkosivuston Käyttäjille.

Eväste on pieni tiedosto, jonka Verkkosivusto siirtää Käyttäjän selaimelle, jolle se tallentuu ja jolta se lähetetään takaisin Verkkosivustolle, kun Käyttäjä käy Verkkosivustolla seuraavan kerran.

Näitä evästeitä käytetään erilaisiin tarkoituksiin, kuten: tietokoneen todennukseen, istunnon seuraamiseen, palvelinta käyttävien käyttäjien tiettyjen asetusten tietojen tallentamiseen.

Evästeiden ansiosta Verkkosivusto muistaa Käyttäjän tiedot vierailun tai seuraavien vierailujen ajan ja mahdollistaa näin tehokkaan selailun. Se tallentaa Käyttäjän asetukset ja mahdollistaa vuorovaikutuksen sosiaalisten verkkojen, kuten Facebook, Google+ ja Instagram kanssa ja voi tarjota Google Maps -palveluita.

Kaikissa tapauksissa vierailijoiden tiedot käsitellään nimettömästi, kokonaisuuksina ja väliaikaisesti ja niitä ei käytetä henkilötietojen välittämiseen tai henkilökohtaisten mainosten lähettämiseen. Järjestelmiä ei myöskään käytetä Käyttäjän seuraamiseen tai profilointiin.

Ilmoitamme täten, että joitakin toimintoja ei voida suorittaa ilman evästeiden käyttöä (”tekniset evästeet”), jotka ovat joissakin tapauksissa teknisesti välttämättömiä.

Evästeitä voidaan käyttää myös Käyttäjän kirjautumistietojen tallentamiseen ja sitä kautta Käyttäjän automaattiseen tunnistamiseen (näin Käyttäjän ei tarvitse kirjautua Verkkosivustolle joka kerta uudelleen).

Tietoja käsitellään elektronisten tai joka tapauksessa automaattisten, tietokoneellisten tai telemaattisten laitteiden avulla ja tavoilla, jotka ovat tiukasti sidoksissa yllämainittuihin tarkoituksiin ja, joka tapauksessa, turvallisella ja luottamuksellisella tavalla.

Italian nykyisen lainsäädännön mukaan, evästeiden käyttöön ei tarvita aina erillistä lupaa. Erityisesti nk. ”tekniset evästeet” eli evästeet, joita käytetään vain elektronisessa verkossa tapahtuvan kommunikaation mahdollistamiseen tai jotka ovat ehdottoman tarpeellisia Käyttäjän nimenomaan pyytämän palvelun tarjoamiseen, eivät tarvitse erillistä lupaa. Nämä ovat, toisin sanoen, evästeitä, jotka ovat välttämättömiä Verkkosivuston toiminnan kannalta tai välttämättömiä Käyttäjän pyytämien toimintojen suorittamista varten.

Tekniset evästeet

Italian tietosuojaviranomainen pitää seuraavia evästeitä teknisinä evästeinä, joiden käyttö ei vaadi erillistä lupaa:

”analytics evästeet” kun niitä käyttää suoraan verkkosivuston operaattori tietokokonaisuuksien keräämiseen kävijämääristä ja kävijäkäyttäytymisestä,

”istuntoevästeet” (kirjautuminen, ostokset, jne.),

”toiminnalliset evästeet”, joiden avulla käyttäjä voi selailla sivustoa tietyin kriteerein (esimerkiksi kieli tai ostettavaksi valittu tuote) ja jotka parantavat käyttäjälle tarjottua palvelua.

Profilointievästeet

Niin kutsuttujen profilointievästeiden käyttö sen sijaan vaatii erillisen luvan käyttäjältä. Profilointievästeillä luodaan käyttäjästä profiili, jonka avulla voidaan lähettää käyttäjälle mainoksia niistä asioista, jotka häntä verkkohistoriansa perusteella kiinnostavat.

Kolmansien osapuolien evästeet

Verkkosivustoa selaillessaan Käyttäjä voi saada evästeitä myös muilta verkkosivustoilta tai palvelimilta (”kolmannen osapuolen evästeet”). Ne voivat sisältää esimerkiksi kuvia, karttoja, ääniä, linkkejä muiden domainien sivustoille. Näistä evästeistä vastaa muu verkkosivusto kuin se, jolla juuri vierailet.

Evästeiden estäminen

Käyttäjät voivat alla kerrotuin tavoin valita, mitkä evästeet sallitaan ja selaimensa toimintojen avulla sallia, estää tai poistaa (joko kokonaan tai osittain) evästeitä: kuitenkin siinä tapauksessa, että kaikki tai osa evästeistä estetään, on mahdollista, ettei verkkosivustolle pääse tai sen tietyt toiminnot tai palvelut eivät ole käytössä tai eivät toimi kunnolla ja/tai käyttäjän on muutettava tai manuaalisesti syötettävä tietyt tiedot tai asetukset joka kerta, kun he käyvät sivustolla.

Jos haluat muuttaa evästeasetuksia, alla on lyhyet ohjeet siihen, miten teet sen neljällä suosituimmalla selaimella (valikkokieli englanti):

Microsoft Internet Explorer

Klikkaa ’Tools’ -ikonia oikeassa yläkulmassa ja valitse ’Internet Options’. Valitse ponnahdusikkunasta ’Privacy’. Tässä voit säätää evästeasetuksiasi.

Google Chrome

Klikkaa ’jakoavain’ -ikonia oikeassa yläkulmassa ja valitse ’Settings’. Valitse ’Under the hood’ ja muuta ’Privacy’ -osion asetuksia.

Mozilla Firefox

Valitse vasemman yläkulman pudotusvalikosta ’Options’. Valitse ponnahdusikkunasta ’Privacy’. Tässä voit säätää evästeasetuksiasi.

Safari

Valitse oikean yläkulman pudotusvalikosta ’Preferences’. Valitse ’Security’ ja tässä voit säätää evästeasetuksiasi.

Kuten sivulla ensikertaa käytäessä näkyvässä bannerissa kerrotaan, käyttäjät voivat sallia kaikkien evästeiden käytön painamalla virtuaalista hyväksyntäpainiketta (esim. OK, ruksi tms.) tai jatkamalla sivuston selailua (esim. jättämällä banneri/ponnahdushuomautus huomioimatta ja suorittamalla muita toimintoja). Käyttäjillä on myös vapaa pääsy täysimittaiseen Evästekäytäntöön, jonka kautta selviää kaikki evästeisiin liittyvä tieto (kuvaus, tarkoitus ja tallennus) ja jonka avulla verkkosivuston kävijä voi sallia vain tietyn kategorian evästeiden käyttöön.

Evästetyypit

Evästeiden hallinnan mahdollistamiseksi samoin kuin informoidun valinnan tekemiseksi niiden sallimisesta on alla annettu yhteenveto erilaisista evästekategorioista.

1) Tekniset evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä Verkkosivuston kunnollisen toiminnan kannalta. Näihin evästeisiin kuuluvat sellaiset evästeet, joiden avulla Käyttäjä muistetaan, jos hän sattuu istunnon aikana siirtymään Verkkosivustolle tai tarpeen mukaan muistamaan Käyttäjä seuraavassa istunnossa. Joitakin pyydettyjä toimintoja ei voida suorittaa ilman näitä evästeitä.

Näitä evästeitä ei käytetä muihin tarkoituksiin ja ne asentaa yleensä Verkkosivuston omistaja tai operaattori. Tekniset evästeet voidaan jakaa selailu- tai istuntokohtaisiin evästeisiin, jotka takaavat Verkkosivuston normaalin selailun ja käytön (esim. Mahdollistavat ostot ja rajoitetuille alueille kirjautumisen); analytics-evästeisiin, jotka ovat samanlaisia kuin tekniset evästeet, kun niitä käyttää suoraan verkkosivuston operaattori kerätäkseen tietokokonaisuuksia kävijämääristä ja -käyttäytymisestä; toiminnallisiin evästeisiin, joiden avulla Käyttäjä voi selailla sivustoa tietyin kriteerein (esim. kieli, ostettavaksi valittu tuote) ja joilla näin parannetaan Käyttäjälle tarjottua palvelua.

Näiden evästeiden asentamiseen ei tarvita Käyttäjän suostumusta, vaikka niiden käytöstä on Asetuksen artiklan 13 mukaan ilmoitettava; Verkkosivuston operaattori voi ilmoittaa asiasta parhaaksi katsomallaan tavalla.

Verkkosivustolla käytetyt tekniset evästeet on listattu alla:

Istuntokohtaiset evästeet:

Evästeen nimi

Kuvaus

Evästeen nimi

Kuvaus

JSESSIONID

Luodaan samalla kun luodaan HTTP-istunto ja on voimassa istunnon ajan.

JSSCounter

Laskuri, joka laskee niiden sivujen lukumäärän, joilla on vierailtu piaggiogroup.com neljännesvuosittain suorittamassa kyselyssä.

has_js

Auttaa sivustoa varmentamaan selaimen javascript-toiminnallisuuden.

__utmc

Google Analyticsin käyttämä; tilin numeerinen tarkiste (esim. 53891381) Lisätietoja saat lukemalla Googlen tietosuojakäytännön ja evästekäytännön.

Pysyvät evästeet:
Evästeen nimi
Kuvaus
Evästeen nimi
Kuvaus
__utmz
Google Analyticsin käyttämä; seuraa seuraavia tietoja: numeerisen tarkisteen tilitiedot, käyttöaika, käytön tietyt tiedot, tapahtumien lukumäärä, avainsanat, alkuperä ja maa. Voimassa puoli vuotta.
__utmt
Google Analyticsin käyttämä; optimoi tiedonsiirron suuriliikenteisillä sivustoilla; käytetään suorituskykyä parantamaan. Voimassa 10 minuuttia.
__utmb
Google Analyticsin käyttämä; seuraa seuraavia tietoja: numeerisen tarkisteen tilitiedot, käyttöaika, tietyt kirjautumistiedot. Voimassa puoli tuntia.
__utma
Google Analyticsin käyttämä; seuraa seuraavia tietoja: numeerisen tarkisteen tilitiedot, satunnainen numero, käyttöaika, tapahtumien lukumäärä. Voimassa kaksi vuotta.

JSSfeedback

Tämän evästeen saavat käyttäjät, jotka ovat painaneet ”palaute”-painiketta piaggiogroup.com suorittamassa neljännesvuosittaisessa kyselyssä.

surveynameNo

Piaggiogroup.com neljännesvuosittaisen kyselyn nimeen perustuva ainutkertainen eväste. Laskuri, joka mittaa montako kertaa käyttäjä on kyselyssä valinnut ”Ei”-painikkeen.

surveynameYes

Piaggiogroup.com neljännesvuosittaisen kyselyn nimeen perustuva ainutkertainen eväste. Laskuri, joka mittaa montako kertaa käyttäjä on kyselyssä valinnut ”Kyllä”-painikkeen.

privacycookie

Eväste, joka seuraa, onko käyttäjä huomioinut evästekäytännön, joka näkyy ilmoituksessa, joka tulee näkyviin käyttäjän käydessä ensikertaa sivustolla. Voimassa vuoden.

SESS<xyx>

Tekninen eväste, jota hallinnoi sisällönhallintajärjestelmä ja joka luodaan ainutkertaisesti jokaiselle sivuston nimettömälle käyttäjälle. Voimassa kuukauden.

session_api_session

Tuottaa satunnaisen numeron, kun alat käyttää sivustoa ja on oleellinen sivuston oikean toiminnan kannalta. Voimassa kuukauden.

2) Profilointievästeet

Profilointievästeet on suunniteltu luomaan Käyttäjistä profiilit ja niitä käytetään sellaisten mainosviestien lähettämiseen, jotka sopivat Käyttäjän selailun aikana osoittamiin kiinnostuksen kohteisiin. Näitä evästeitä käytetään kullekin käyttäjälle sopivan sisällön näyttämiseen. Tällaisia evästeitä voidaan käyttää kohdennettujen mainosten näyttämiseen tai tietyn mainoksen näyttökertojen rajoittamiseen. Koska näihin evästeisiin liittyy yksityisyyden suojan alueella liikkuminen, on Käyttäjää Italian ja Euroopan lakien mukaan informoitava niiden käytöstä kunnolla ja niiden käyttöön on saatava lupa.
Profilointievästeiden käyttöön on saatava etukäteen lupa käyttäjältä Asetuksen 196/2003 artiklan 23 mukaan. Verkkosivusto saa kyseisen luvan Määräyksissä kuvatuilla tavoilla käyttämällä ensimmäisellä vierailukerralla näkyvää banneria ja täysimittaista Evästekäytäntöä, joka avulla Käyttäjä voi sallia tai kieltää kyseisten evästeiden käytön.

3) Kolmansien osapuolien evästeet

Verkkosivustoa selaillessa käyttäjät voivat saada päätteisiinsä evästeitä myös eri verkkosivuilta tai verkkoservereiltä (kolmansien osapuolien evästeet): tämä tapahtuu, koska Verkkosivustolla saattaa olla sellaisia elementtejä (kuvia, karttoja, ääniä tai linkkejä muiden domainien verkkosivustoille), jotka sijaitsevat eri serverillä kuin millä Verkkosivusto. Nämä evästeet on suoraan asettanut muiden verkkosivustojen tai servereiden operaattori.

Tämä Verkkosivusto ei käytä kolmansien osapuolien profilointievästeitä ja siksi niiden käyttöön ei tarvita erillistä lupaa.